Kovács V. Gábor Ügyvéd Iroda

KÖVETELMÉNYEK BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ

Betéti társaság alapításához legalább két tag szökséges: egy korlátlanul felelős tag beltagként, illetve egy fő korlátozottan felelős tag kültagként. A beltag teljes magánvagyonával felel a betéti társaság tartozásaiért, míg a kültag speciális eseteket kivéve nem felelős a tartozásokért.

ÜZLETVEZETÉS

A betéti társaság üzletvezetését törvényi kivételek mellett kizárólag a társaság beltagja láthatja el.

MI SZÜKSÉGES BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ?

A betéti társaság alapításához szükséges meghatározni annak cégnevét, tevékenységi köreit, székhelyét, a tagok adatait, vagyoni betéteik nagyságát, szavazataik számát, az üzletvezetésre jogosult tagok kilétét.