Kovács V. Gábor Ügyvéd Iroda

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGEL

A kft. tagjai a társaság tartozásaiért főszabály szerint nem felelősek, amennyiben a társaság részére szolgáltatandó törzsbetétüket a kft. rendelkezésére bocsátották.

TÖRZSTŐKE KÖVETELMÉNYEK KFT ALAPÍTÁSÁHOZ

Kft. alapításához legalább 250.000 forint összegű törzstőke rendelkezésre bocsátása szükséges, amelyet a cégbírósági bejegyzés előtt kell a társaság rendelkezésére bocsátani, azaz bankszámlára vagy a társaság házipénztárába befizetni. A törvényi minimumból fennmaradó 250.000 forintot elegendő 1 éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani. A törzstőke készpénz helyett akár teljes egészében állhat nem pénzbeli hozzájárulásból is (pl.: ingatlan, vagyoni értékű jog, ingóság).

A KFT. ÜGYVEZETÉSE

A Kft. ügyvezetését bármely személy elláthatja, az ügyvezetőnek nem kell egyben a társaság tagjának is lennie.

EGYSZEMÉLYES KFT. 100.000 FORINTTAL

Kft-t egyetlen szenély is alapthat, ebben az esetben az alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátandó törzstőke összege 100.000 forint, a fennmaradó 400.000 forintot 1 éve belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Az egyszemélyes kft. működése rendkívül egyszerű, taggyűlés helyett az alapító egyszemélyben hozza meg a szükséges döntéseket. Egyszemélyes kft. esetén, amennyiben az egyedüli tag nem azonos az ügyvezetővel, az ügyvezető utasítható az egyedüli tulajdonos által.