Kovács V. Gábor Ügyvéd Iroda

RUGALMAS ALAPTŐKE KÖVETELMÉNYEK ZRT ALAPÍTÁSÁNÁL

A Zrt alapítás alaptőkéjének minimuma 5 millió forint, azonban a társasági törvény Zrt alapítás vonatkozásában irányadó alaptőke-követelményei rendkívül rugalmasak mind az alaptőke összetétele, mind annak rendelkezésre bocsátása vonatkozásában.

APPORT Az alaptőke a Zrt alapítás alkalmával állhat akár teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), azaz minden vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagy jog lehet apport tárgya. Amennyiben az apport értéke nem éri el a Zrt alaptőkéjének 25%-át, úgy abban az esetben azt a zárt részvénytársaság cégbírósági bejegyzésétől számított 5 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani.

PÉNZ Amennyiben pénz alkotja az alaptőkét, annak 25%-a bocsátandó a Zrt rendelkezésére (fizetendő be bankszámlára), míg a fennmaradó rész a Zrt alapítása idejétől számított 1 éven belül fizetendő be.

25%-OS ALAPTŐKE BEFIZETÉSSEL Zrt alapítás lehetséges akként is, hogy az alaptőkét alkotó készpénznek csak 25%-a kerül a Zrt alapítás alkalmával befizetésre, a fennmaradó rész a bejegyzéstől számított 1 éven belül fizetendő be a Zrt részére.

ZRT ALAPÍTÁS KFT-BŐL

Zrt alapítás átalakulással is lehetséges, ebben az esetben a Zrt szerződései fennmaradnak, nem szükséges azok újra megkötése a Zrt-vel. Az átalakulással történő Zrt alapítás több konstrukcióban is megvalósítható a konkrét eset jellemzőitől függően.